5 แหล่งท่องเที่ยวเชิงนิเวศของไทย

ทั่วไป

1.บ่อหินฟาร์มสเตย์

ถ้าย้อนกลับไปจุดเริ่มต้นของ “บ่อหินฟาร์มสเตย์” ในหมู่บ้านบ่อหิน อาจเจือความเศร้าอยู่บ้างเล็กน้อย เพราะมีทั้งเรื่องผลกระทบจากภัยธรรมชาติสึนามิ และวิกฤตเศรษฐกิจของชาวประมงพื้นบ้านที่เลี้ยงปลาในกระชัง

แต่ปัญหาเหล่านี้ได้รับการแก้ไข แล้วเปลี่ยนเป็นความสุขและรอยยิ้มได้ด้วยการพลิกวิกฤตเป็นโอกาสสร้างสรรค์นำทรัพยากรที่มีในชุมชนพัฒนาเป็นแหล่งท่องเที่ยวรูปแบบฟาร์มสเตย์เชิงอนุรักษ์ เปิดโอกาสให้ผู้มาเยือนจากต่างถิ่นเข้ามาเรียนรู้วิถีชาวประมง ท่ามกลางความอุดมสมบูรณ์ของระบบนิเวศพื้นที่ป่าชายเลนริมทะเล

2.โฮมสเตย์ท้องตมใหญ่

กว่า 20 ปีแล้วที่ชุมชน “ท้องตมใหญ่” เปิดประตูต้อนรับนักท่องเที่ยวให้เข้ามาสัมผัสกับวิถีชาวประมงพื้นบ้าน ผ่านความอุดมสมบูรณ์ของทรัพยากรชายฝั่ง อันเกิดจากการร่วมแรงร่วมใจของชาวบ้านในการอนุรักษ์สภาพแวดล้อม

หลักฐานสำคัญว่าโฮมสเตย์แห่งอำเภอสวี จังหวัดชุมพร เป็นชุมชนต้นแบบสไตล์อีโคทัวร์ ดูได้จากทรัพยากรสัตว์น้ำซึ่งมีกุ้งหอยปูปลาที่ไม่ต้องออกเรือไปหาที่ไหนไกล รวมทั้งไฮไลต์อย่างม้าน้ำ สัตว์ทะเลที่ไม่อาจหาดูได้ง่ายหากสภาพแวดล้อมขาดความสมบูรณ์ สิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นจากแนวคิดอยู่ร่วมกับธรรมชาติอย่างยั่งยืนและนำไปสู่พิธีกรรม “บวชทะเล” ประเพณีเพียงแห่งเดียวในประเทศไทย ที่ผสานวิถีพุทธกับวิถีการประมงเชิงอนุรักษ์ไว้ด้วยกัน

3.ทัวร์กุยบุรี

“กุยบุรีซาฟารีเมืองไทย” ชื่อนี้ไม่ได้มาด้วยการตั้งขึ้นเท่ๆ เพราะการท่องเที่ยวตะลุยป่ากุยบุรีคือประสบการณ์ส่องสัตว์ป่าหายาก เช่น วัวแดง เก้งกวางป่า เลียงผา ฯลฯ ด้วยความเป็นพื้นที่โครงการอนุรักษ์และฟื้นฟูสภาพป่า อันเนื่องมาจากพระราชดำริ จึงเป็นแหล่งอาหารชั้นดีให้กับชีวิตสัตว์ป่าทั้งหลาย โดยเฉพาะตัวเอกชูโรงอย่างฝูงกระทิงที่มักปรากฏกายออกมาบริเวณทุ่งหญ้ากว้างใหญ่เปิดโล่งเขียวขจี หรือ ภาพวิถีชีวิตของครอบครัวช้างป่า ซึ่งจากการสำรวจเมื่อไม่นานมานี้พบว่ามีไม่ต่ำกว่า 200 ตัว

4.โครงการเกษตรอินทรีย์

สนามบินสุโขทัย

สนามบินมักทำให้เรานึกถึงอาคารผู้โดยสารสุดโมเดิร์น การออกแบบสถาปัตยกรรมล้ำสมัย แต่สำหรับ สนามบินสุโขทัย ภาพลักษณ์ติดตานักเดินทางคือ “โครงการเกษตรอินทรีย์” ซึ่งครอบคลุมพื้นที่ราว 800 ไร่ทางทิศตะวันออกของสนามบิน กลายเป็นแหล่งท่องเที่ยวเชิงเกษตรที่มีชื่อเสียงระดับประเทศ

โครงการฯ นี้ไม่ใช่แค่แปลงเกษตรสาธิตสร้างไว้เก๋ๆ สำหรับเช็คอินถ่ายรูป แต่เป็นพื้นที่ซึ่งมีระบบเกษตรอินทรีย์แบบครบวงจร เริ่มตั้งแต่งานวิจัยและพัฒนาการถ่ายทอดองค์ความรู้ที่ได้ลงสู่ผืนดิน และจบที่ขั้นตอนการแปรรูปผลิตภัณฑ์ออกสู่ตลาด

5.เกาะทะลุไอส์แลนด์ รีสอร์ท

กิจกรรมอนุรักษ์ท้องทะเลไทย ผ่านการท่องเที่ยวของ “เกาะทะลุไอส์แลนด์ รีสอร์ท” ที่ส่งไม้ต่อจากรุ่นพ่อสู่รุ่นลูก ในโครงการจัดการทรัพยากรประมงชายฝั่ง โดยชุมชนอ่าวบางสะพานที่สร้างความสมบูรณ์ให้โลกใต้ทะเล สู่การท่องเที่ยวเชิงอนุรักษ์

ชวนนักท่องเที่ยวลงดำน้ำปลูกปะการัง เพื่อสร้างที่อยู่อาศัยให้กับสัตว์ทะเลควบคู่การอนุรักษ์เต่ากระ ผ่านมูลนิธิฟื้นฟูทรัพยากรทะเลสยาม ที่ปัจจุบันสามารถปล่อยเต่ากระคืนสู่ท้องทะเลอ่าวไทยได้กว่า 4,000 ตัว