วัฒนธรรม…ท่องเที่ยว

ในประเทศไทยก็มีสถานที่ท่องเที่ยวอยู่มากมายโดยสถานที่ท่องเที่ยวของไทยนี่ก็มีอยู่ทุกภาคของประเทศไทยแต่ผู้คนในส่วนใหญ่มักไม่รู้ว่าการท่องเที่ยวนี้มีวัฒนธรรมอยู่ด้วย แล้วคำว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวมันคืออะไรละ ผมก็เลยจะอธิบายง่ายๆว่าวัฒนธรรมการท่องเที่ยวก็คือพฤติกรรมหรือการกระทำของคนส่วนใหญ่ในประเทศนั้นๆ โดยผมจะขอยกตัวอย่างวัฒนธรรมการท่องเที่ยวของประเทศไทยและเยอรมันมาเปรียบเทียบกัน

images (1)

เริ่มจากวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในประเทศไทยกันก่อนเลยนะครับ ซึ่งวัฒนธรรมการท่องเที่ยวในไทยอาจจะเรียกได้ว่ายังไม่มีหรือยังไม่เกิดนั่นเอง เพราะประชาชนในประเทศไทยยังไม่ได้มีค่านิยมการท่องเที่ยวภายในประเทศหรือการสลับกันท่องเที่ยวเหมือนในหลายๆประเทศสามารถดูตัวอย่างได้ง่ายๆเช่นในประเทศเยอรมันจะมีวัฒนธรรมการท่องเที่ยวที่เราสามารถเห็นได้อย่างเด่นชัดก็คือเราจะแบ่งประเทศเยอรมันออกเป็น 2 ฝั่งคือ โซนทางเหนือและโซนทางใต้และเมื่อมีวันหยุดยาวๆ อย่างช่วงคริสมัสยาวต่อไปถึงปีใหม่คนเยอรมันมักจะสลับกันเที่ยวก็คือ โซนเหนือเดินทางมาเที่ยวโซนใต้และส่วนทางโซนใต้เดินทางไปเที่ยวโซนเหนือ แต่ก็ไม่ใช่ว่าจะำม่มีชาวเยอรมันเดินทางออกเที่ยวต่างชาติเลยแต่ส่วนใหญ่มันกจะเที่ยวในประเทศ

pp

และนี่ก็เป็นหนึ่งในรูปแบบวัฒนธรรมและยังเป็นอีกหนึ่งทางเลือกดีๆแถมยังเป็นการส่งเสริมให้เป็นการท่องเที่ยวในประเทศได้อีกด้วย ซึ่งเงินก็จะไม่ไหลออกนอกประเทศทำให้เศษรฐกิจประเทศดีขึ้นตามไปด้วย